Game 1 Fusion v Mainland Arsenal W4-2Game 2 Fusion v Bordentown Blitz W2-1