Ken Denton Photography | Game 3 Fusion v Newton United Premier W6-0